newbooksinmilitaryhistory – Tủ sách của giới kinh doanh

Jay Lockenour chiếm được bởi B.A. bằng cấp cho từ đại học California vào năm 1989 cùng bằng Tiến sĩ Từ đại học Pennsylvania vào năm 1995. Ông là tác giả của hai tác phẩm chiến sĩ công dân, Cựu binh lực Wehrmacht ở cộng hòa Liên bang Đức, 1945-1955 (Nebraska, 2001) với hiện vẫn làm việc về 1 cuốn đái sử của tướng Đức cánh hữu chủ yếu chữa trị da Erich Ludendorff tựa đề Dragonslayer, cuộc sống cùng đái sửcủa Erich Ludendorff.

Tiến sĩ Lockenour sẽ thu được tài trợ từ Sở chuyển giao dịch Học thuật Đức (DAAD), Quỹ Mellon Ủy ban Fulbright tham gia các hội thảo hội thảo tại Trường Cao Đẳng Quân đội Hoa Kỳ, Trường George Bush của nhà nước với diễn thuyết trước nhiều người dân Mỹ các trường ĐH của Đức.

Tiến sĩ Lockenour đã nhận được ba giải thưởng giảng dạy tại Temple với có tác dụng chủ tịch trung tâm uy tín nâng cao Giảng dạy với Giảng dạy của Trường Cao Đẳng âm nhạc hòa bình (ATTIC). Tiến sĩ Lockenour là quản trị của chương trình Thập niên Phi Phi Beta Kappa với chuyên gia của Khoa mang lại cơ sở trung tâm Nghiên cứu giúp Lực lượng với ngoại bàn giao (CENFAD).